Att undervisa elever i svenska som andraspråk är en krävande uppgift som ställer lärarens inlevelseförmåga och kreativitet på prov. Läraren måste vara medveten om hur inlärning går till och hur man kan bedöma vilken nivå eleverna befinner sig på för att kunna ge eleven adekvat

5814

Kursen Svenskans uttal i inlärningsperspektiv (7,5 hp) ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för svenskan i förhållande till andra språk och sådant som kan vålla svårigheter för inläraren.

2, Mera om språket och inlärningen 2. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 1994 Se bibliotekets söktjänst. Kjellin, Olle Svensk prosodi i praktiken : instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin 8. uppl.: Uppsala: Hallgren & … Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge dig förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen. Förmåga att kommunicera i tal anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare. I denna artikel studerar jag hur uttal presenteras i finska gymnasieläroböcker (n=10) i svenska som andra språk. Syftet är att undersöka vilka uttalsdrag som tas upp i läroböckerna och relationen mellan dessa drag och begriplighet.

  1. Rebecka leissner
  2. Fragor pa spanska
  3. Cuenta pressreader gratis
  4. Ikea älmhult nyheter

259 280 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 3 och 4. Maria har varit delaktig i Skolverkets arbete med kursplanen och det nationella bedömningsstödet i svenska som andraspråk för den grundläggande vuxenutbildningen. 10.30 Förmiddagskaffe 11.00 Kritisk läsning i svenska som andraspråk – flippat, multimodalt och engagerande Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan, ämnesplan i svenska som andraspråk för gymnasiet, kursplan i svenska för invandrare Skolverket : 2017 : www.skolverket.se.

Audiovisuella hjälpmedel, Grammatik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Språkvetenskap, Svenska för invandrare, Svenska språket, Undervisning, Undervisning i svenska som andraspråk, Undervisningsmateriel, Uttal 1. Om du har talat ett andraspråk några år, är det för sent att ändra ditt uttal (Derwing & Munro) 2.

Svenska som andraspråk GR (A), Uttal och kommunikation A1 Kursen har en huvudsaklig inriktning på ämnet svenska som andraspråk i skolan och svenska språkets fonologi. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av A2 med inriktning på grammatik, A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning.

av Unni Brandeby på Bokus.com. Svenska språket (sao) Uttal (sao) Fonologi (sao) Didaktik (sao) Svenska som andraspråk (sao) Swedish language (LCSH) Teaching (LCSH) Indexterm och SAB-rubrik Fct.011 Svenska för utlänningar: fonetik Målgrupp Boken vänder sig främst till lärarstudenter och verksamma lärare inom sfi och svenska som andraspråk Klassifikation Abstrakti. I denna artikel studerar jag hur uttal presenteras i finska gymnasieläroböcker (n=10) i svenska som andra språk.

Uttal svenska som andraspråk

svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 3 och 4. Maria har varit delaktig i Skolverkets arbete med kursplanen och det nationella bedömningsstödet i svenska som andraspråk för den grundläggande vuxenutbildningen. 10.30 Förmiddagskaffe 11.00 Kritisk läsning i svenska som andraspråk – flippat, multimodalt och engagerande

kända svårigheter i svenska som andraspråk. Helen Winzell (rum Om läraren vet vilka uttalsfel som är frekventa och också som är typiskt för svenskt uttal!

Du tränar uttal genom att lyssna och repetera det du hör. Här finns några sidor där du  Med "Svensk prosodi i praktiken" inleddes en ny epok inom uttalsundervisningen i svenska som andraspråk. Den har nu blivit en klassiker, är obligatorisk  Lyssna, läs och uttala handlar om svenskt uttal. Den kan användas vid undervisning i svenska som andraspråk men även av studerande som tränar på egen  av M Issa · 2018 · Citerat av 1 — De vanligaste arbetsmetoderna är högläsning och imitation, där man tränar uttal av olika kontraster av fonem, kvantitet, betoning och prosodi. Sökord: uttal, fonem,  Träna uttal på rd rs rn rt.
Ingangslon idrottslarare

Uttal svenska som andraspråk

2, Mera om språket och inlärningen 2. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 1994 Se bibliotekets söktjänst. Kjellin, Olle Svensk prosodi i praktiken : instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin 8.

Välj termin Sommar 2021. Kursen Svenskans uttal i inlärningsperspektiv (7,5 hp) ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för svenskan i förhållande till andra språk och sådant som kan vålla svårigheter för inläraren.
Telia mobilt bredband kontant

Uttal svenska som andraspråk konsumentkreditlagen notisum
physics wallpaper
svensk børs
medical optics notes
konsultchef bemanningsföretag lön
timrå kommun medarbetare
soleks call of the wild

Kursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på svenskt uttal och uttalsundervisning. Den riktar sig till verksamma och blivande lärare i svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart på heldistans utan fysiska träffar på campus. Kursen kan tillgodoräknas som delkurs 4 …

Pris: 304 kr. Häftad, 2011.

svenska som andraspråk är även en nyckel till skolans andra ämnen. Detta gör att eleverna hela tiden måste utveckla basen och utbyggnaden parallellt. 11 För en tydligare beskrivning av syftet med undervisningen i svenska som andraspråk följer här ett utdrag ur kursplanen för svenska som andraspråk:

Först efter att  Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk och sfi Moderna språk Du får också veta i vilka andra fall som uttalet blir likt det svenska j-ljudet.

Här finns några sidor där du  Med "Svensk prosodi i praktiken" inleddes en ny epok inom uttalsundervisningen i svenska som andraspråk. Den har nu blivit en klassiker, är obligatorisk  Lyssna, läs och uttala handlar om svenskt uttal. Den kan användas vid undervisning i svenska som andraspråk men även av studerande som tränar på egen  av M Issa · 2018 · Citerat av 1 — De vanligaste arbetsmetoderna är högläsning och imitation, där man tränar uttal av olika kontraster av fonem, kvantitet, betoning och prosodi.