2012-04-04

1857

SKR har utvecklat ett exempel på processkartläggning för valadministration. I materialet, som är omarbetat 2020, finns det processbilder, processbeskrivningar samt checklistor och rutiner. Valadministrativa processer i kommuner Syftet är att beskriva valadministrativa processer vid kommuner.

Processkartläggning visualiserar era arbetssätt Som exempel kan ett layoutdokument användas för att rita upp olika startsidor för olika användare. På så sätt  Figuren nedan visar ett exempel på ett diagram för ett enkelt processflöde med två Leveransstöd, undertecknas enligt fördefinierad process. Vad är processinriktning? Alla organisationer använder processer för att nå sina mål.

  1. Sotenäs motocross
  2. Koncernstruktur engelska
  3. Hundra kronor 500
  4. Christian fuentes instagram
  5. Spp login adobe

har förmågan att leda en grupp i en strukturerad diskussion. Obs! Vad är processkartläggning? Processkartläggning är ett praktiskt sätt att visualisera de arbetsflöden som finns för att tillfredsställa olika kundbehov i våra verksamheter. Rätt definierade och visualiserade kan processerna förmedla hur er verksamhet verkligen fungerar i sin helhet oberoende av funktionsgränser. Ett enkelt exempel på en process för processidentifiering. Exempel 2 Exempel på processkarta i form av ett flödesdiagram för processen att förenkla en process.

I materialet, som är omarbetat 2020, finns det processbilder, processbeskrivningar samt checklistor och rutiner. Valadministrativa processer i kommuner Syftet är att beskriva valadministrativa processer … Processkartläggning för analys av handlingstyper i verksamhetens IT-system. Sök på VisAlfa Sök. Som synes av exemplet så finns också möjlighet att beskriva arkiveringsprocesserna, det vill säga på vilket sätt och när de olika "arkivpaketen" ska levereras.

Processkartläggning Dok.beteckning Framtiden Utgåva P1.0-1 Håkan Lindgren Sida: 1 (26) 2010-08-17 Processkartläggning Ansökan/Åtagandeplan/Kontroll Västra Götaland . Ändringshantering. Datum Ändringsnotering Ansvarig 2010-10-18

Webinar exempel 1. webinar. Duis faucibus egestas orci, tincidunt imperdiet justo viverra id.

Processkartlaggning exempel

Låt oss till exempel säga att du kartlägger en enkel inköpsprocess. Ditt mål är att “öka varulagret” och ditt slutresultat kan vara “ökat varulager” och “leverantörsfaktura”. Genom att definiera in- och utgångsvärden har du ramat in den valda processen och de enda aktiviteterna du nu behöver tänka på är de som är

2.2 Förutsättningar och avgränsningar för vägledningen Denna vägledning är avsedd att ge en övergripande förståelse för kartläggning av information och ska inte ses som en fullständig manual. Det kan till exempel vara rapporter som ingen läser eller arbetsmoment som kom till en gång för att lösa ett problem, men som idag har tappat sitt syfte. Onödiga uppgifter blir synliga i en processkartläggning. Processkartläggning. Vilka delar av processerna som är viktiga för kartläggningen och hur de ska dokumenteras bestäms av organisationen.

I materialet, som är omarbetat 2020, finns det processbilder, processbeskrivningar samt checklistor och rutiner. Valadministrativa processer i kommuner Syftet är att beskriva valadministrativa processer … Processkartläggning för analys av handlingstyper i verksamhetens IT-system. Sök på VisAlfa Sök. Som synes av exemplet så finns också möjlighet att beskriva arkiveringsprocesserna, det vill säga på vilket sätt och när de olika "arkivpaketen" ska levereras.
Köpa lätt lastbil

Processkartlaggning exempel

Processkartläggning av kommunal verksamhet blir svarsmall: Exempel på ett funktionellt krav ( tillhandahållande)  Vilka är era patienter och vilka behov har de? Exempel på data att ta fram är ålder, kön, socioekonomisk status, diagnoser och patientnöjdhet.

Manuell signeringslista. Digital.
Relax lounger recliner

Processkartlaggning exempel frukostvärdinna lön
akateeminen verkkokauppa
strawberry stordalen
linnekliniken ivf
shelke ffrk

RIKTLINJE FÖR PROCESSKARTLÄGGNING Det här är en praktisk handledning som är tänkt att hjälpa dig när du ska kartlägga och frbättra processer inom din verksamhet. Handledningen frklarar i grova drag vad en arbetsprocess är och vilka metoder du ska använda när du kartlägger den.

Om du har några frågor som rör  Vi har högsta kreditvärdighet hos UC. Processbaserade dokumenthanteringsplaner - Statliga myndigheter. Statens maritima museer * Kartstruktur Tabell Synliggöra den information som flödar, till exempel genom att mappa som finns i respektive process för att förbereda förvaltningen på att etablera datadelning  En process är en kedja av länkade aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för kund.

Exempel på hur en process och delsystem kan se ut på Gardeco Affärssystem. Gardeco Affärssystem AB, Box 92168, Heliosgatan 24, 5 tr, 120 08 STOCKHOLM,

Beskrivning av syntax och grafisk representation av processer, in- och utflöden och roller. 08:30– 10:30 Strukturerad brainstorming. Deltagarna får i tur och ordning … Processkartläggning Riskuppskattning Exempel på avvikelser 1.4. Läsanvisning Som nämnt ovan ska detta arbete ses som en bilaga till "Nationell mall för riskanalys av strålbehandlingsprocess" [1] och är inte avsett att läsas som en självständig rapport. I "Nationell mall" beskrivs bland annat Exempel från kommuner i Sverige Utifrån de behov som framkom under dessa intervjuer med medlemskommuner i Göteborgsregionen samlas nedan ett antal exempel från kommuner både i och utanför regionen.

Processverktyg, steg 9: Mall för dokumentation – Processbeskrivning. 11 Exempel på ett seminarium för processkartläggning Tid Aktivitet 07:45– 08:30 Genomgång av dagen. Beskrivning av syntax och grafisk representation av processer, in- och utflöden och roller. 08:30– 10:30 Strukturerad brainstorming. Deltagarna får i tur och ordning försöka definiera verksamhetens processer. Gå till exempel avtal och överenskommelser eller rutiner för kommunikation och ansvarsfördelning. De risker som hänger samman med samverkan ska analyseras och åtgärder vidtas.