Rubriker och målkort för samtliga ämnen i åk 1-3, dvs svenska, engelska, matematik, SO, NO, teknik, bild, idrott, slöjd och musik (varje ämne har fått en egen färgkod). För de ämnen som bara har kunskapskrav för åk 6 är målen skrivna utifrån det centrala innehållet. Texten är förenklad till elevnära språk.

6005

- Kunskapskrav åk 3 & åk 6. Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör. Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik. Du kan flyta och simma på mage och rygg.

Varje avsnitt i boken fångar upp ett område i ämnet idrott och hälsa som elev- Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 en stor funktion, då före - slagna aktiviteter och bedömningsstöd utgår från kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6 – men tar fasta på att eleverna behöver delmål och avstämning för att nå dit. Under de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 finns även översikter med kunskapskraven. Precis som jag gjort tidigare är de både i matrisform och i löpande text. Den löpande texten är från Infomentors magasin Heja för kunskapskraven.

  1. I lek
  2. Fem myror är fler än fyra elefanter youtube
  3. Forsakringskassan sjukpenninggrundande inkomst
  4. Försvarsmakten stridspilot lön
  5. Sök efter paket
  6. Habilitering järva spånga
  7. Katie eriksson omvardnadsteori
  8. Högskola efter el och energiprogrammet

Detta blir då väldigt  Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Idrott och hälsa kartläggning åk 3 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 1–3, men är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. som i årskurs 3, andelen pojkar som uppnått kunskapskraven är 6 procentenheter lägre än andelen i godtagbara kunskaper för åk 6 i ämnet idrott och hälsa.

av Mikaela  Årskurs 1-3 Både löpning och hopp är centrala delar i denna idrott. Därför bör de övningar som introducerades i årskurs 5-6 upprepas, och eleverna  Idrott och Hälsa F-3, Lgr 11 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Ansvar i med som ett kunskapskrav för årskurs 6 i ämnet Idrott och hälsa.

Varfr Tummen upp! Idrott och hlsa Kartlggning k 3? I och med att det inte finns ngra kunskapskrav i idrott och hlsa fr k 3 finns ett behov av att skerstlla att eleverna 

Veckor/dagar: Klass 6A. Klass 6B.

Kunskapskrav idrott åk 3

www.gellivare.se

Under de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 finns även översikter med kunskapskraven. Vid kartläggning och bedömning redan i åk 3 öppnas därmed möjligheten att arbeta framåtsyftande – med elevdelaktighet och formativ bedömning – och möjligheterna att minst nå kunskapskravet för betyget E i slutet av åk 6 ökar. Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 kan du använda tillsammans - Kunskapskrav åk 3 & åk 6. Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör. Idrott och hälsa kartläggning åk 3 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 1-3, men är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6.

Ämnesplanerna beskriver vilka områden som tas upp i undervisningen, vilka mål vi arbetar mot och vilka kunskapskrav/kravnivåer som bedömningen av Nedan kan du ta del av ämnesplanerna för respektive årskurs. Idrott och hälsa PDF Ämnesplaner årskurs 1 Ämnesplaner årskurs 3  Det är även ett kunskapskrav i skolans läroplan, Lgr11. I läroplanens centrala innehåll för årskurs 1-3 lyfts det fram att eleverna ska få möjlighet att träna på  Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp!
Lex specialis derogat legi generali

Kunskapskrav idrott åk 3

Övrigt Idrott och hälsa Åk8 1 (3) Idrott och hälsa Åk 8 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott … Rubriker och målkort för samtliga ämnen i åk 1-3, dvs svenska, engelska, matematik, SO, NO, teknik, bild, idrott, slöjd och musik (varje ämne har fått en egen färgkod). För de ämnen som bara har kunskapskrav för åk 6 är målen skrivna utifrån det centrala innehållet. Texten är förenklad till elevnära språk. Idrott och hälsa Åk7 1 (3) Idrott och hälsa Åk 7 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott … Idrott och hälsa Åk 6 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6 Minnesanteckningar från information och dialog kring bedömningsstödet för åk 1-3 2016-05-12. Nya kunskapskrav och bedömningsstöd i åk 1-3.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. kunskapskravens formuleringar i idrott och hälsa samt vilka kunskaper de tror att de behöver utveckla.
Hur är det att bo i trelleborg

Kunskapskrav idrott åk 3 hur många mm är det på nya sommardäck
palaestra et odeum
nobelpriset litteratur 1977
ovarian cancer symptoms
namnskyltar mall
lerums vårdcentral öppettider

Åk F 08.40. Åk 3 09.20. Åk 2 10.00. Åk 4 10.35. Åk 1 12.00. Åk 5 12.40. Åk 6 13.40. Varje klass har 30 minuter på sig att samla så många varv som möjligt. Den klass på låg- respektive mellanstadiet som samlar flest varv / elev vinner en snygg pokal som man får behålla i klassrummet till nästa års lopp.

Åk 1 12.00. Åk 5 12.40. Åk 6 13.40. Varje klass har 30 minuter på sig att samla så många varv som möjligt.

Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa. För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska 

Hon diskuterade bland annat begreppet förmåga. Idrott och hälsa åk 7 . Kurs: Hälsouppgift . Vecka 6-12 . Förmågor i fokus: • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang • Praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Syfte: 3 Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 en stor funktion, då föreslagna aktiviteter och bedömningsstöd utgår från kunskapskra - ven för betyget E i slutet av åk 6 – men tar fasta på att eleverna behöver delmål och avstämning för att nå dit. Varje avsnitt i boken fångar upp ett område i ämnet idrott och hälsa som elev- Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 en stor funktion, då före - slagna aktiviteter och bedömningsstöd utgår från kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6 – men tar fasta på att eleverna behöver delmål och avstämning för att nå dit. I årskurs 1-3 Rörelse. Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra.