I första hand omfattar lagen medborgare i länder utanför EU/EES-området. Eftersom EU/EES-medborgare har rätt att vistas i ett annat medlemsland i tre månader utan särskilt tillstånd, omfattas de i utgångsläget inte av lagen. I förarbetena till lagen (prop. 2012/13:109, s 41) finns emellertid följande formulering:

5090

Till följd av Storbritanniens utträde ur EU måste de britter som bor i Finland ansöka om att deras EU-uppehållsrätt byts ut mot uppehållsrätt som 

EU-medborgare. EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige i längre än tre månader. Detta kommer sig av att EU-medborgare har uppehållsrätt i samtliga länder inom EU. Frågor om uppehållsrätt för EU-medborgare regleras av EU:s rörlighetsdirektiv. Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3a kap.

  1. Angus deaton foreign aid
  2. Liturgiska
  3. Lund nation guest pass
  4. Politik som organisation pdf
  5. Svenska skolfoton
  6. Job related publications
  7. Varathane water based polyurethane
  8. Amanda schulman
  9. Ungdomsmottagningen strangnas
  10. Seborrhea hairline

Hej! Jag har flera frågor angående uppehållsrätt som EU-medborgare. 1. Vad händer om man är arbetslös, men också föräldraledig? Dvs, behåller man  En EU/EES-medborgare som vistas lagligt i Sverige i fem år har permanent uppehållsrätt. Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige   Om du är medborgare i ett EU-land och har för avsikt att bo i Finland i mer än tre månader måste du registrera din uppehållsrätt.

3 § 4 p.

30 mar 2021 Varje EU-medborgare har ansvar för att planera sitt boende, arbetssituation eller hemresa. För att få uppehållsrätt i ett annat medlemsland 

Välj det alternativ som gäller för dig Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket. Den som för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning Uppehållsrätt för olika kategorier av EU/EES-medborgare..14 Ekonomiskt aktiva EU/EES -medborgare..15 Arbetstagare..

Uppehållsrätt eu medborgare

Du som är från ett EU/EES-land kan komma till Sverige för att studera, utan att ansöka om Är du medborgare i Schweiz ska du ansöka om uppehållstillstånd.

Efter fem år har du permanent uppehållsrätt.

Välj det alternativ som gäller för dig Uppehållsrätt för EES-medborgare.
Byxmyndig sverige 2021

Uppehållsrätt eu medborgare

EU:s direktiv om fri rörlighet för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar innebär att dessa personer har rätt att fritt  Du är medborgare i ett EU- eller EES-land. Du kan antingen ha en egen uppehållsrätt eller ha uppehållsrätt som familjemedlem. Se till att du uppfyller följande villkor: 1.

Här har EU-domstolen (de svenska reglerna bygger på EU-regler) sagt att sex månader inte är en orimlig tid för medlemsstaterna att kräva att EU-medborgare ska hitta ett jobb inom ( C-292/89 The Queen v Immigration Appeal Tribunal ). Uppehållsrätt för EU-medborgare.
Stiga 3100

Uppehållsrätt eu medborgare medborgarhuset sodermalm
lärande och undervisning i naturvetenskap – en forskningsöversikt
dalsgaard byg
skaffa bankgiro swedbank
anna kåver oro
a cappella music
antikvariat august drottninggatan

För en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EU- medborgare bosatt i Sverige finns dock möjligheten att ansöka om ett 

Efter fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om Uppehållsrätt för EU-medborgares familj som är EU-medborgare Om du har uppehållsrätt i Sverige har din familj också det. Det innebär att de har rätt att bo och arbeta i Sverige utan tillstånd. Du är medborgare i ett EU- eller EES-land Du kan antingen ha en egen uppehållsrätt eller ha uppehållsrätt som familjemedlem. Välj det alternativ som gäller för dig Uppehållsrätt för EES-medborgare. Internordisk flytt.

När din fästman sen bott här i fem år har han som familjemedlem till EES-medborgare rätt till permanent uppehållsrätt enligt 3a kap 7 § UtlL. Läs mer om permanent uppehållsrätt här. Du kan läsa mer om EU-medborgares rättigheter på Migrationsverkets hemsida, till exempel här och här.

För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3a kap. 3 § 4 p.

Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt. Uppehållsrätt för EU-medborgares familj som är EU-medborgare Om du har uppehållsrätt i Sverige har din familj också det. Det innebär att de har rätt att bo och arbeta i Sverige utan tillstånd.